Ogród skalny

Ogród skalny z piargami i dużymi głazami pochodzenia wulkanicznego diabazu.

powrot